Spotkania:

8 listopada 2014, godzina 13:45:
European Students for Liberty (panel)

25 listopada 2014, godzina 18:00:
Spotkanie na Kole naukowym myśli wolnościowej Praxis – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na temat Oskara Langego.