In English:

 

Po polsku

Książki:

 • Kapitalizm, socjalizm i prawa własności. Do nabycia tutaj.
 • (pod redakcją) Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Warszawa 2010; autor rozdziału Rynkowa stopa procentowa a system cenowy oraz wstępu O konsekwentny popperyzm. Do nabycia tu.

 

Publikacje w języku polskim:

 • „Stuprocentowa rezerwa w europejskiej bankowości depozytowej : sposób na reformę systemu finansowego?” (w:) Wokół Traktatu Lizbońskiego : propozycje i postulaty dotyczące prawa i ekonomii Unii Europejskiej / red. Ewa Kozerska, Tomasz Scheffler, Kraków 2013.
 • PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy” (współautor Jan Lewiński) (w:) Ekonomia – Wroclaw Economic Review 19/1 (2013).
 • „Friedmanowska metoda obrony ekonomii neoklasycznej” Ekonomista – [Nr] 4 (2013).
 • „Ekonomia – sztuka czy nauka?” (w:) Studia Philosophica Wratislaviensia – Vol. 8, fasc. 3 (2013).
 • „Jak być Popperystą w ekonomii?” (w:) Granice nauki. Red. Zbigniew Pietrzak. – Wrocław : Polskie Forum Filozoficzne, 2013. – (Lectiones [and] Acroases Philosophicae ; 6, 1 (2013).
 • Czy ceteris paribus da się pogodzić z nauką ekonomii?Studia ekonomiczne. Economic Studies nr 1 LXXVI (2013) (pełny tekst).
 • Czy ekonomia jest nauką empiryczną?Studia Philosophica Wratislaviensia VII (4). (2012)
 • Hayek and Friedman’s Popperian Themes in Economics” (współautor Łukasz Machaj) Optimum. Studia Ekonomiczne 5(53). (2011) (pełny tekst).
 • „Eugen Boehm-Bawerk” (współautor Jacek Kubisz) Robert Ciborowski, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. Ekonomiści szkoły austriackiej , Instytut Studiów Regionalnych w Białymstoku (2011) (książką do nabycia tutaj).
 • „Joseph Schumpeter” (w:) Robert Ciborowski, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. Ekonomiści szkoły austriackiej , Instytut Studiów Regionalnych w Białymstoku (2011) (książką do nabycia tutaj).
 • „Ludwig von Mises” (w:) Robert Ciborowski, Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko. Ekonomiści szkoły austriackiej, Instytut Studiów Regionalnych w Białymstoku (2011) (książką do nabycia tutaj).
 • „Kryzys finansowy w Unii Europejskiej i nowe narzędzia walki z nim” (w:) Tomasz Scheffler, Ewa Kozerska. Prawo i gospodarka Polski po traktacie lizbońskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (2011).
 • Istotność laborystycznej teorii wartościStudia Philosophica Wratislaviensia Vol. V, fasc. 4 (2010).
 • „Prawo naturalne w koncepcjach Murray’a Newtona Rothbarda” (współautor Łukasz Machaj) Przegląd Prawa i Administracji (2009)
 • Kilka wyzwań dla teorii ekonomii po kryzysieStudia ekonomiczne. Economic Studies nr 3/4 (2009) (pełny tekst).
 • Aktualność dzieła Misesa w XXI wieku. Przeglądowy artykuł o Ludzkim działaniuStudia Ekonomiczne, nr. 3-4 (LVIII-LIX) (2008).
 • „Kryzys azjatycki 1997-1998 jako wstęp do kryzysu finansowego w roku 2007” Studia azjatyckie 19 (pod redakcją Bogusławy Drelich-Skulskiej, „Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze”), (2008).
 • Problem złożoności informacji u Hayeka a kwestia interwencjonizmu państwowego. Komentarz” (w:) Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie (zeszyt II), red. Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec (2008) (pełny tekst).
 • „Utopia państwa minimum” (w:) Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4 (36), (2007).
 • Selektywny przegląd dorobku Miltona Friedmana” (w:) Studia Erasmiana Wratislaviensia. Wrocławskie Studia Erazmiańskie (pod redakcją: Mirosław Sadowski, Ernest Bojek, Mateusz Machaj, Piotr Szymaniec), 2007 (pełny tekst).
 • „Od metody do retoryki” (współautor Jan Lewiński) (w:) Forum Artis Rhetoricae Nr 1(7) 2006.
 • „Prawo własności jako prawo naturalne” (w:) „Kradzież a rozwój gospodarczy”, (książka pod redakcją Jana Małka), Warszawa 2006.
 • „Znaczenie debaty o kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie dla współczesnej myśli ekonomicznej” (współautor Juliusz Jabłecki) (w:) Studia Ekonomiczne. Economic Studies 1-2 (XLVIII-XLIX).
 • Rola relacji przedsiębiorstwo-konsument w analizie mikroekonomicznej” (w:) Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 4 (pod redakcją dra Marcina Winiarskiego) (pełny tekst).
 • „Murray N. Rothbard” (wraz z Łukaszem Machajem) (w:) Murray Rothbard, Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza, Warszawa 2004.
 • „Etyka libertariańska a systemy polityczne” Zeszyty Naukowe Koła Doktryn Politycznych i Prawnych (pod red. dr Mirosław Sadowski, Sebastian Ziębicki), numer 1, Wrocław 2005.
 • „Globalny zamęt. Recenzja książki A. Zybały ‘Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie” Międzynarodowy przegląd polityczny, 1/2005.
 • „Polityczna globalizacja. Recenzja książki J. Stiglitza ‘Globalizacja’” Międzynarodowy przegląd polityczny, 3/4/2004.