Ponownie wizyta w Tom Woods Show o debacie na temat funkcjonowania socjalizmu.

Rozmowy w Tom Woods Show. Pierwsza o regule Taylora w polityce pieniężnej, druga o transformacji systemowej w Polsce.

Referat How and How not to Critisize the Central Bank? wygłoszony na konferencji w Bodrum, w Turcji, dla stowarzyszenia Property and Freedom Society w maju 2011.

Debata Standard złota – Święty Graal czy Puszka Pandory? z profesorem Robertem Gwiazdowskim i doktorem Waldemarem Koziołem na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2010.

Wykład Bastiat jako teoretyk ekonomii na konferencji zorganizowanej przez Fundację PAFERE we wrześniu 2009

Referat na konferencji Rok Obamy zorganizonej przez Fundację PAFERE.

Debata Koniec Kapitalizmu z Elżbietą Ciżewską i Łukaszem Fołtynem zorganizowana przez stowarzyszenie Koliber w kwietniu 2008.

Wystąpienie na temat kryzysu finansowego na konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Łódzkim, w grudniu 2008.